หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าสำหรับองค์กร

สำหรับองค์กรที่จริงจังกับการสร้างแบรนด์ การแต่งหน้าของพนักงานในองค์กรเป็นการสื่อสารบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบโฆษณา การเลือกสรรพรีเซนเตอร์ การกำหนดแนวทางการใช้สีสันหรือตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ขององค์กร การอบรมการแต่งหน้าสำหรับพนักงานในองค์กรให้ได้ผลจริงจึงไม่สามารถใช้ช่างแต่งหน้าทั่วไปหรือผู้สอนตามแบรนด์เครื่องสำอางในการสอนได้

Download School Infomation PDF File

แนะนำหลักสูตรสำหรับองค์กร 2023 – New Normal Edition

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า (Make Up Arts And Technique School) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของบุคลากรด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปะการแต่งหน้า การแต่งผม และการแต่งกาย ที่มีความแตกต่างจากการสอนทั่วไปที่ดำเนินการสอนโดยส่วนสนับสนุนการขายของแบรนด์เครื่องสำอาง หรือการสอนโดยช่างแต่งหน้าและช่างทำผมธรรมดาทั่วไปที่มีแต่ความรู้ทางด้านวิชาชีพแต่ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์

การเรียนการสอนของโรงเรียนสำหรับแต่ละองค์กรจะอยู่ในความควบคุมดูแลและออกแบบสร้างสรรค์ให้เหมาะสมเฉพาะองค์กร (tailor-made program) โดยอาจารย์ 2 ท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ

อ.ติว สุรยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และที่ปรึกษาทางด้านการสร้างแบรนด์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างและบริหารแบรนด์ รวมถึงการดูแลภาพลักษณ์และการสื่อสารทางด้านการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ฝึกอบรมเทรนเนอร์และพนักงานในหลากหลายระบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจแบรนด์ Luxury ธุรกิจขายตรง ธุรกิจสถาบันการเงิน ฯลฯ

“จึงมั่นใจได้ว่าการสอนแต่งหน้า แต่งผม แต่งกาย ของโรงเรียนฯ จะไม่ใช่การสอนให้บุคลากรแต่ละคนแต่งกันไปตามความชอบส่วนตัว หรือแต่งกันไปตามแฟชั่นในยุคสมัย แต่เราจะสอนให้พนักงานแต่งเพื่อสะท้อนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ขององค์กรอย่างดีที่สุด เพราะพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วน Front หรือ Back Office ล้วนมีความสำคัญและเป็น Brand Ambassador ตัวจริงที่ลูกค้าพบหน้าจริง ได้พูดคุยจริง นอกจอทีวี”
อ.ติว สุรยศ

อ.ดร.ปองเดช กวินปัถย์   (อ.เคน กวิน) ครูใหญ่ฯ มีประสบการณ์ทางด้านการแต่งหน้าและการสอนศิลปะการแต่งหน้าทุกแขนงในระดับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยความรู้ทางด้านการสร้างสัมฤทธิ์ผลทางด้านการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของผู้ใหญ่ ด้วยการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับบุคลิกภาพของพนักงาน

“การสอนที่ได้ผล ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเฉพาะตัวเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน รูปหน้าต่างกัน ผิวพรรณต่างกัน ปัญหาต่างกัน การสอนสำหรับองค์กรจึงไม่สามารถยืนสอนหน้าห้องคนเดียวพร้อมผู้ช่วยอีกคนสองคน การสอนแบบนั้นองค์กรจะเสียเงินเปล่า ได้แค่กิจกรรม แต่ออกจากคลาสแล้วทุกคนก็กลับไปเหมือนเดิม การสอนของโรงเรียนเป็นแบบ Private Training Group (แบบกลุ่มฝึกอบรมส่วนตัว) ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรมเป็นกลุ่มใหญ่แต่ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลแบบส่วนตัว เรามีทีมครูที่เป็นเมคอัพอาร์ตีสผู้มีความสามารถและจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่จำนวนมากซึ่งสามารถรองรับการสอนสำหรับองค์กรอย่างได้ผลที่สุด”
อ.เคน กวิน

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า หากองค์กรของท่านมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งหน้า ทางโรงเรียนยินดีให้คำปรึกษา สร้างหลักสูตร และจัดการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ตัวอย่างการฝึกอบรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนสามารถจัดให้ท่าน ได้ตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่มี:

  • การอบรมเทคนิคการแต่งหน้าลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง
    (สำหรับพนักงานขายเครื่องสำอาง โดยสามารถทำการอบรมที่เจาะลึกถึงสินค้าเฉพาะแบรนด์ได้)
  • การอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีสีและสีสันสำหรับเครื่องสำอางเพื่อนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D)
  • การสาธิต/อัพเดท แนวทางการแต่งหน้าในเทรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือ พนักงานในองค์กร
  • บริการวางคอนเซ็ปต์การแต่งหน้า / แต่งหน้า สำหรับองค์กร งานโชว์ และแฟชั่นโชว์
  • บริการแต่งหน้าโอกาสพิเศษสำหรับหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป
  • บริการจัดการสอน/สาธิตแต่งหน้าเพื่อเป็นกิจกรรมดึงดูด ให้กับลูกค้าแขกVIP หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ
  • บริการวางแผนการขาย (หาจุดเด่น / วิธีการพูดนำเสนอ / การนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์
  • บริการพื้นที่ห้อง Studio / ห้องเรียนแต่งหน้า / ห้องถ่ายภาพ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

Download School Infomation PDF File

Message us