หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าตนเองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

3,500 ฿

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ผู้เรียนจะได้สนุกสนานไปกับการเรียนและได้ฝึกหัดแต่งหน้าตัวเองสำหรับชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าและการแก้ไขรูปหน้าเฉพาะของตนเองภาย
ใต้คำแนะนำของอาจารย์และ Make Up Artist ผู้มีประสบการณ์
และยังได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้การใช้เครื่องสำอางค์และอุปกรณ์ที่เหมาะกับตนเอง
รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อข้องใจในการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคนิคต่างๆ
กับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

Message us