หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า ขั้นพื้นฐาน

49,500 ฿

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง เรียน 15 วัน

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลาย
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการแต่งหน้า

 • บทนำศิลปะการแต่งหน้า
 • เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแต่งหน้า
 • ทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแต่งหน้า เช่น การผสมสีของรองพื้นตาม undertone และ skin tone เป็นต้น
 • แสงเงากับการแก้ไขรูปหน้า
 • แนวคิด Sculpting Face Map กับการแก้ไขรูปหน้า
 • Color Correctors และ Concealer
 • การเขียนคิ้วและการแก้ไข
 • การแต่งตาและการแก้ไขรูปตา การแต่งตาแบบสโม๊กกี้ และ Classic Eye Contour
 • การปัดแก้มและการแก้ไข
 • การตกแต่งริมฝีปากกับการแก้ไข
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับโอกาสพิเศษกลางวัน เช่น การแต่งหน้า Natural Look, งานพิธีการ, งานรับปริญญา เป็นต้น
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับโอกาสพิเศษกลางคืน เช่น การแต่งหน้าไปงานเลี้ยง งานกาลา เป็นต้น
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับเจ้าสาว การแต่งหน้าเจ้าสาวกลางวัน(รอบพิธีการเช้า) การแต่งหน้าเจ้าสาวกลางคืน (รอบงานเลี้ยง) การแต่งหน้าเจ้าบ่าว การแต่งหน้าเจ้าสาวสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้ง เป็นต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือ
มีแต่ยังไม่เพียงพอขาดหลักวิชาการศิลปะการแต่งหน้า

 

  

Message us