หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า ตนเองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าตนเองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  (PERMUA)

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 3,500 บาท

ผู้เรียนจะได้สนุกสนานไปกับการเรียนและได้ฝึกหัดแต่งหน้าตัวเองสำหรับชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าและการแก้ไขรูปหน้าเฉพาะของตนเองภาย
ใต้คำแนะนำของอาจารย์และ Make Up Artist ผู้มีประสบการณ์
และยังได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้การใช้เครื่องสำอางค์และอุปกรณ์ที่เหมาะกับตนเอง
รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อข้องใจในการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคนิคต่างๆ
กับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

image image Moabe Photography (57) Moabe Photography (97)