หลักสูตรวิชาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า

IMG_2685 copy DPP_478

หลักสูตรปรับพื้นฐานทางด้านวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า หลักศิลปะที่ใช้ในการแต่งหน้า หลักโครงสร้างใบหน้า เส้น รูปทรง ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ที่มีพื้นฐานการแต่งหน้าไม่เพียงพอแต่มีประสบการณ์การแต่งหน้ามาบ้างแล้ว หรือ
  2. ผู้ที่เคยเรียนแต่งหน้าจากที่อื่นแต่พื้นฐานไม่เพียงพอหรือ
  3. ผู้ที่ต้องการเทียบโอนหลักสูตรเพื่อเรียนหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง แต่ชั่วโมงการเรียนจากสถาบันอื่นน้อยกว่า 90 ชั่วโมง
  4. ผู้ที่มีคะแนนทดสอบเทียบความรู้ต่ำกว่า 70 %
  5. กรณีอื่นๆที่คณะกรรมโรงเรียนพิจารณาแล้วว่าพื้นฐานไม่เพียงพอ

 

  • หลักการและเทคนิคการแต่งหน้า
  • การแก้ไขรูปหน้าขั้นสูง
  • การใช้สีสันในการแต่งหน้า
  • การแต่งหน้าเหมือนจริงแบบต่าง
Message us