หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งตาและคิ้ว

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ ความชำนาญแบบเจาะจงเฉพาะการเขียนคิ้ว การแต่งตา

  • หลักการและเทคนิคการเขียนคิ้วแบบต่างๆ
  • การแก้ไขรูปตา
  • การแต่งตาในกลุ่มสโมคกี้อาย (การแต่งตาเข้มแบบต่างๆ)
  • การแต่งตาในกลุ่มคัลเลอร์ฟูล (การแต่งตาประเภทเล่นสีสันต่าง)
  • การแต่งตาในกลุ่มไลน์เนอร์ ( การแต่งตาประเภทการเขียนเส้นไลน์เนอร์ต่างๆ)
  • การแต่งตาแฟชั่นชั้นสูง

image 20121024_150900 20121025_163716sam_1 20121019_125414

 

Message us