หลักสูตรอื่นๆ

ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้มีคอร์สเรียนย่อยๆหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน

 • หลักสูตรวิชาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า
  ค่าลงทะเบียนเรียน   8,500 บาท
 • หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าสำหรับผู้ชาย
  ค่าลงทะเบียนเรียน   3,500 บาท
 • หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งตาและคิ้ว
  ค่าลงทะเบียนเรียน   8,500 บาท
 • หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเจ้าสาว
  ค่าลงทะเบียนเรียน   5,500 บาท
Message us