หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน (MUA111)
(Fundamental Make Up Artistry)

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง เรียน 15 วัน
ค่าลงทะเบียนเรียน 35,500 บาท (ไม่รวมชุดเครื่องสำอาง)
ค่าลงทะเบียนเรียน 49,500 บาท (รวมชุดเครื่องสำอางOFRA Professional Make Up Clear Case 19,500 บาท)

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลาย
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการแต่งหน้า

 • บทนำศิลปะการแต่งหน้า
 • เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแต่งหน้า
 • ทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแต่งหน้า เช่น การผสมสีของรองพื้นตาม undertone และ skin tone เป็นต้น
 • แสงเงากับการแก้ไขรูปหน้า
 • แนวคิด Sculpting Face Map กับการแก้ไขรูปหน้า
 • Color Correctors และ Concealer
 • การเขียนคิ้วและการแก้ไข
 • การแต่งตาและการแก้ไขรูปตา การแต่งตาแบบสโม๊กกี้ และ Classic Eye Contour
 • การปัดแก้มและการแก้ไข
 • การตกแต่งริมฝีปากกับการแก้ไข
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับโอกาสพิเศษกลางวัน เช่น การแต่งหน้า Natural Look, งานพิธีการ, งานรับปริญญา เป็นต้น
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับโอกาสพิเศษกลางคืน เช่น การแต่งหน้าไปงานเลี้ยง งานกาลา เป็นต้น
 • ศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับเจ้าสาว การแต่งหน้าเจ้าสาวกลางวัน(รอบพิธีการเช้า) การแต่งหน้าเจ้าสาวกลางคืน (รอบงานเลี้ยง) การแต่งหน้าเจ้าบ่าว การแต่งหน้าเจ้าสาวสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้ง เป็นต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือ
มีแต่ยังไม่เพียงพอขาดหลักวิชาการศิลปะการแต่งหน้า