โปรแกรมผ่อนชำระกับบัตรเครดิตชั้นนำ แบ่งชำระ 4 เดือน ดอกเบี้ย 0%

โปรโมชั่นและโปรแกรมเพื่อช่วยให้สามารถเข้าเรียนได้สบายขึ้น

เนื่องจากโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า (Make Up Arts And Technique School) เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการทางด้านความรู้ทางวิชาชีพแต่งหน้าเป็นหลัก ไม่ได้เป็นองค์กรธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าและบริการที่จะสามารถทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมได้เหมือนธุรกิจทั่วไป อีกทั้งค่าลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงฯ โดยพิจารณาตามคุณภาพหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน และคุณภาพอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนแต่งหน้า โดยไม่ได้บวกงบประมาณในการทำการตลาดไว้ในค่าลงทะเบียนเรียน

ผู้เรียนจะได้ความรู้และประสบการณ์ในการแต่งหน้าอย่างเต็มที่และคุ้มค่าจากการเรียนที่โรงเรียนของเรา

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนพยายามหาโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้อย่างสบายมากขึ้น และสามารถใช้งบประมาณในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Message us