Admissions

เปิดรับสมัครนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
และหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน – เทคนิคพิเศษขั้นสูง

ลงทะเบียนสมัครเรียน ได้ที่นี่..

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า Make Up Arts And Technique School (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนแต่งหน้าตนเอง แต่งหน้าสำหรับพนักงานองค์กร และแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพด้วยมาตรฐานการสอนและหลักสูตรระดับนานาชาติ ให้คุณก้าวไปเป็นเมคอัพอาร์ตีสมืออาชีพที่สามารถแต่งหน้าได้ดีทั้งในแบบที่คนไทยชอบและในสไตล์ที่เป็นสากล เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า และ หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน ถึง เทคนิคพิเศษขั้นสูง รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพแต่งหน้าทั้งหมดที่เปิดสอนมีดังนี้

1. หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Make Up Artistry) 90 ชั่วโมง
แต่งหน้าสวยงามทุกประเภทรวมถึง แต่งหน้าเจ้าสาวและแต่งหน้าโอกาสพิเศษต่างๆ

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 35,500 บาท (ไม่รวมเครื่องสำอางและอุปกรณ์ ซึ่งนักเรียนจัดเตรียมมาเองตามรายการที่ทางโรงเรียนให้ไว้)
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 49,500 บาท (พร้อมชุดเครื่องสำอางคุณภาพสูงนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา OFRA Professional ปกติราคาปลีก 20,500 บาท) มีให้เลือกเรียน 2 รอบ (รอบวันธรรมดา และ รอบวันเสาร์อาทิตย์)
  รุ่นเดือนตุลาคม 2562
  สำหรับคลาสเรียนวันธรรมดา วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
  สำหรับคลาสเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเรียน 2 พฤศจิกายน 2562

2. หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง (Performance Make Up Artistry) 150 ชั่วโมง
แต่งหน้าแฟชั่น ครีเอทีฟ และแต่งหน้าสำหรับงานในวงการบันเทิง

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 45,500 บาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน)
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 65,500 บาท (บุคคลทั่วไป)
  สอบถามตารางเปิดสอนได้ที่โรงเรียน

3. หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
(Special Effect Make Up Artistry) 90 ชั่วโมง

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 45,500 บาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานและเพื่อการแสดง)
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 65,500 บาท (บุคคลทั่วไป)
  สอบถามตารางเปิดสอนได้ที่โรงเรียน

4. หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง
(Advanced Special Effect Make Up (Prosthetic) Artistry) 90 ชั่วโมง

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 185,500 บาท (รวมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเรียน)
  สอบถามตารางเปิดสอนได้ที่โรงเรียน

5. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาเทคนิคการแต่งหน้าความละเอียดสูงด้วยพู่กันลม 1 วัน
(HD Make Up Artistry with Airbrush 1 Day) 6 ชั่วโมง

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 25,500 บาท (รวม Airbrush Mixing Medium และเครื่อง Airbrush)
  สามารถจองและนัดเวลาเรียนโดยตรงได้ที่โรงเรียน

ลงทะเบียนสมัครเรียน ได้ที่นี่..

 

Message us