School Advantages

โรงเรียนสอนแต่งหน้าต้นแบบ Ideal Makeup Artistry School

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้นำความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาเป็นโรงเรียนในอุดมคติสำหรับผู้รักการแต่งหน้าและผู้ที่อยากแต่งหน้าเป็นอาชีพ จุดแข็งที่มีความแตกต่างของโรงเรียนทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปทำงานเป็น และสามารถเริ่มทำงานแบบมืออาชีพได้ในทันที และศิษย์เก่ายังสามารถกลับมาที่โรงเรียนเพื่อเรียนซ้ำหรือทำพอร์ตโฟลิโอผลงานแต่งหน้าที่สตูดิโอของโรงเรียนได้หลังจบการศึกษาไปแล้ว
Make Up Arts And Technique School consistently improves to be an ideal makeup school for those who are serious about makeup artistry career and those who just love the beauty of makeup artistry. This is where new generation of professional makeup artists begin their career path. Former students are also welcome back to school for re attending the class or producing makeup portfolios.

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าระดับแนวหน้าภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ – Leading makeup artistry school certified by Ministry of Education Thailand

ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นวุฒิการศึกษาที่นำไปใช้อ้างอิงสำหรับการเรียนต่อ ทำงาน ฯลฯ ได้ทั่วโลก
Students can be confident in our teaching quality and curriculum. Instructures are all teacher license holders and curriculum are approved by Ministry of Thailand. You will graduate with Thai and English certificates endorsed by Ministry of Thailand which can be referred to worldwide.

 

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” – Equally emphasize “Arts and Science” of makeup artistry

ดังนั้นการเรียนการสอนของเราจึงไม่เน้นให้ผู้เรียนทำตามรูปแบบที่สอนแต่เพียงอย่างเดียว  เพราะเราต้องการให้ผู้เรียนแต่งหน้าได้ด้วยความเข้าใจใน “เหตุและผล” ของการเลือกใช้เทคนิคหรือทำสิ่งต่างๆ
Make Up Arts And Technique School brings the best of both world into our class. Our students will be equipped with “Arts and Science” of makeup artistry – knowledge, understanding, techniques and makeup skills. Their makeup work will be neat and precise like Thai style but can be bold like western style if need be.

 

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้แบรนด์เครื่องสำอาง – Not a makeup school under a makeup brand

จึงทำให้ทางโรงเรียนไม่มีวัตถุประสงค์ในการ “ขายสินค้า” ทั้งทางตรงและแอบแฝง เรามี “วิชาการและความรู้” ที่ให้กับนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่สุด โรงเรียนของเราจึงสามารถทำการสอนและฝึกอบรมให้กับทุกกลุ่มทุกองค์กร (แม้แต่บริษัทแบรนด์เครื่องสำอาง) ได้อย่างไม่มีขอบเขตเหมือนกับโรงเรียนของเครื่องสำอางโดยทั่วไป
Our first priority is “teaching quality” not sales volume of cosmetics. However, the school has international professional makeup brands as our alliance to give access for our students to be able to use high quality makeup products from overseas.

 

บุคคลากรครูของเราไม่เพียงเป็นนักศิลปะการแต่งหน้าที่มีฝีมือ แต่ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี – Our instructors are not only professional makeup artists, they are also professional teachers

เพราะเราเชื่อว่าคนที่ทำงานวิชาชีพเก่งอาจไม่ใช่คนที่สามารถสอนคนได้เก่งเสมอไป ทำให้เราพยายามเฟ้นหาครูผู้ที่มีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็น Make Up Artist ที่เก่งมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่เราเลือกเฟ้นมาจึงมีความรู้ระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานและฝึกอบรมมากกว่า 15 ปีขึ้นไป การเรียนการสอนของเราจึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าการเรียนการสอนโดยช่างแต่งหน้าทั่วไป
Great makeup artist may not make a great makeup teacher. Unlike companies where makeup courses are offered, Make Up Arts And Technique School is serious in selecting our instructors. Our instructor’s qualifications are either Master Degree graduate, have satisfying teaching experience or employed over 15 years in the service and training industry.

 

เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่มีสถานที่และห้องเรียนเป็นสตูดิโอที่มีความทันสมัยสวยงาม และสะดวกสบาย – Great facility and convenient access

เพราะเราคำนึงถึงบรรยากาศการเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ มีความเป็นสัดส่วนเพื่อสมาธิในการเรียน แต่มีความทันสมัยอันเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และฝึกฝนด้านศิลปะได้เป็นอย่างดี
Learning arts needs a great environment to start. Being happy and convenient will enhance student’s learning quality. Plenty of greenery and parking space help their time at school during the course not only enjoyable but effective one.

Message us