ศิลปะการแต่งหน้าแห่งจินตภาพ

เมื่อศิลปะการแต่งหน้าก่อกำเนิดเป็นศิลปะแห่งจินตภาพ เหล่าทวยเทพในวรรณคดีจึงลงมาจุตติ

“จุดเริ่มต้นเมคอัพอาร์ทตีสมืออาชีพ คือ ที่นี่”

โทร 0-2148-1127 , 081-208-0000

www.facebook.com/MUAATS

11800121_930320597005933_5951992546512110520_n

Make Up Arts And Technique School - โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า Prosthetic Course4 Thai Mask Performer

12299259_984173408287318_9010449390689736274_n

Message us