รับสมัครนักเรียนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า ระยะเวลา 450 ชั่วโมง

รับสมัครนักเรียนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
(Master Make Up Artistry) ระยะเวลา 450 ชั่วโมง
– ค่าลงทะเบียนเรียน 350,000 บาท
โทร 0-2148-1127, 081-287-0933,

081-872-0095
info@mua.ac.th
www.mua.ac.th
——————————————–
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระยะที่ 1 ศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้า 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน

2. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง

3. หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าด้วยพู่กันลม

4. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

5. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง

6. หลักสูตรเทคนิคการทำผมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

1. การสร้างนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้า เจ้าสาว 5 ผลงาน

2. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและแฟชั่น 10 ผลงาน

3. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 10 ผลงาน

4. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูงเต็มรูปแบบ 2 ผลงาน (ภาพนิ่งและการบันทึกภาพวีดีโอคลิปการแสดง)

ระยะที่ 3 การฝึกงานวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

1. การฝึกงานสอนแต่งหน้า 90 ชั่วโมง

2. การฝึกงานศิลปะการแต่งหน้าอื่นๆ ไม่ต่ากว่า 10 งาน

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการแต่งหน้า
Message us