มาตรการใหม่เพื่อสุขอนามัยในการเรียนการสอนแต่งหน้า

ประกาศโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า
เรื่อง มาตรการใหม่เพื่อสุขอนามัยในการเรียนการสอนแต่งหน้า

เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักเรียน ครู นางแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ทางโรงเรียนฯ ได้เพิ่มมาตรการทางด้านสุขอนามัยให้มีความเข้มข้นและเคร่งครัดยิ่งขึ้น สำหรับการเรียนการสอนที่จะเปิดต่อไปหลังจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ทำการเรียนการสอนได้

=================

จำนวนนักเรียนสูงสุด 4 คนต่อชั้นเรียน

เพื่อให้การควบคุมทางด้านสุขอนามัยและการถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนฯ จึงปรับลดจำนวนนักเรียนสูงสุดต่อ 1 ชั้นเรียนจากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 6 คน ลดเหลือไม่เกิน 4 คนต่อ 1 ชั้นเรียน

=================

ปฏิบัติการสุขอนามัยแบบมืออาชีพ

ในการปฐมนิเทศของทุกรุ่น โรงเรียนฯ จะเพิ่มการอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยของเมคอัพอาร์ทีสมืออาชีพ การปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในการแต่งหน้าให้มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงเน้นย้ำถึงข้อห้ามต่างๆ ที่ต้องไม่กระทำในระหว่างการแต่งหน้า นอกจากนี้ยังจะมีการสอบและมีการประเมินผลในเรื่องสุขอนามัยอีกด้วย

=================

ใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์สุขอนามัยอย่างเข้มงวด

ในระหว่างการเรียนการสอนรวมถึงการฝึกงานภายนอกโรงเรียนฯ จะเพิ่มมาตรการในการเก็บข้อมูลผู้เรียน การสวมใส่หน้ากากอนามัยในการทำงาน การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียนในการใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนของการทำงาน การล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์แต่งหน้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย การทำความสะอาดผิวและฆ่าเชื้อในส่วนที่มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งสำหรับการแต่งหน้า

=================

กำจัดเชื้อโรคในอากาศภายในห้องเรียน

ห้องเรียนทุกห้องสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้และได้รับแสงแดดในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน ระหว่างการเรียนจะมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ Hydro Shield ที่มีความปลอดภัยพ่นเป็นไอละอองในอากาศ อย่างไรก็ตามนักเรียนหรือบุคคลากรที่มีอาการป่วย ไอ จาม จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องเรียน

Message us